Algemene voorwaarden zangschool Zang en Co

Om alles in goede banen te leiden hanteren we onderstaande regels:

  • Éénmalig kan een proefles (30 min) à €15,- worden gevolgd (contant voldoen). Indien deze afspraak wordt verzuimd en niet minimaal 24 uur van tevoren per mail is afgezegd, wordt deze les in rekening gebracht en ontvangt u hiervoor per mail een factuur. Voor de volgende afspraak voor een proefles geldt het normale tarief (€21,-/€25,-). Dit dient contant voldaan te worden.
  • We werken met strippenkaarten van 5 lessen. Voordat de 1e les plaatsvindt dient de factuur van de gehele strippenkaart o.v.v. het factuurnummer per bank betaalt te zijn. Iedere keer als er een lesafspraak gemaakt is, wordt er een strip afgeschreven. Bij het maken van de eerste afspraak van de strippenkaart committeert u zich voor een strippenkaart van 5 lessen.
  • Er mag van de 5 lessen van één strippenkaart één les tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Volgende afmeldingen worden in rekening gebracht.
  • Kun je een keer niet? Geef dit dan minimaal één les voor de verhinderde les aan je docent door, zodat haar schema daarop aangepast kan worden, er wordt dan geen strip afgestreept. Wellicht bestaat er de mogelijkheid om die les op een ander moment bij jouw docent te volgen.
  • De afmelding dient per mail o.v.v. afmelding met daarin: naam, tijdstip en locatie aan info@zangenco.nl doorgegeven te worden. Let erop dat je je maximaal één keer per 5 lessen tot 24 uur van tevoren kosteloos af kunt melden. Bij een te late afmelding wordt de les in rekening gebracht.
  • Na de 4e les van de strippenkaart wordt er gevraagd of je door wil gaan met de lessen. Zo ja, dan ontvang je een factuur voor de volgende strippenkaart. Deze dient vóór de eerste les van de strippenkaart voldaan te zijn.
  • Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld.
  • Zang en Co is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van lessen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.
  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de betalingsplichtige.
  • Bel voor dringende zaken naar: 0613187883.